Rizikové kácení stromů

-rizikové kácení stromů pomocí horolezecké techniky

-rizikové kácení stromů pomocí plošiny,jeřábu

-směrové kácení

-frézování pařezů

-péče o les